‘กิ๊ก มยุริญ – โก้ ธีรศักดิ์’ ร่วมเป็นสะพานบุญ ‘โครงการปลูกต้นกล้า โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์’ จัดบรรพชาสามเณร ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 

2

เมื่อเช้าตรู่วันเสาร์ที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหนานคร มูลนิธิโพธิปัญญา และ “โครงการปลูกต้นกล้า โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์” นำโดย นายศรัณย์ วิรุตมวงศ์ ประธานมูลนิธิโพธิปัญญา ในฐานะประธานดำเนินงานฯ และ ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ประธานฝ่ายจัดหารายได้ฯ ได้จัดให้มีงานห่มผ้าพระมหาเจดีย์ บนยอดบรมบรรพตภูเขาทอง พร้อมแถลงข่าว “โครงการปลูกต้นกล้า โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์” รุ่นที่ 5 นำพาเยาวชนไทย จำนวน 30 คน เดินทางไปบรรพชาสามเณร และจาริกปฏิบัติบูชา ณ สถานที่ต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2566

สำหรับงานพิธีในช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายบทสวดพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร จากนั้นเดินนำประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์  3 รอบ และได้นำคณะผู้ศรัทธาถวายผ้าห่มทอง แด่พระบรมสารีริกธาตุ ก่อนจะถวายภัตรหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมถวายปัจจัยไทยทาน โดยมีนักแสดง และสาวงามผู้มีจิตใจบุญมาร่วมงาน อาทิ คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์,คุณแนน ปารณีย์ ประดิษฐ์ผล Mrs.Thailand World Photogenic2022,คุณหมวย รัมณีย์ อภิชัยโชติรัตน์ Mrs.Tourism Thailand 2023,คุณคิตตี้ กิตติพร นันท์ดานนท์ เจ้าของเวที Mrs. Thailand World และคุณนัท แฟนพันธุ์องค์พ่อจตุคามรามเทพ มาร่วมงาน

นายศรัณย์ วิรุตมวงศ์ ประธานมูลนิธิโพธิปัญญา ในฐานะประธานดำเนินงาน” โครงการปลูกต้นกล้า โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์”  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีหลักธรรมประจำใจในการดำเนินชีวิต ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีวินัย สามารถดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  พร้อมทั้งได้ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 รวมไปถึงบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์  อีกทั้งได้น้อมบุญสู่บิดามารดา ครอบครัว และบุคคลอันเป็นที่รัก  ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง “โครงการปลูกต้นกล้า โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์”  และสำนักงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล วัดไทยพุทธคยา วัดไทยกุสินาราย์ วัดไทยลุมพินี และวัดไทยเชตวันมหาวิหาร

ทั้งนี้  โครงการฯ ได้จัดบรรพชาสามเณรมาแล้วรวม 4 รุ่น ในช่วงปี 2559 – 2562 ให้กับเยาวชนไทย จำนวน 256 คน และงดดำเนินโครงการฯ เป็นเวลานานถึง 3 ปี อันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด 19

ทางด้าน ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ประธานฝ่ายจัดหารายได้ฯ กล่าวว่า ในปี 2566 นี้ จะนำพาเยาวชนไทย จำนวน 30 คน จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนทั่วประเทศ อายุระหว่าง 7 – 14 ปี  เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมเดินทางไปบรรพชาสามเณร ณ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย พร้อมจาริกปฏิบัติบูชาไปยังสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน ในประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2566 เพื่อศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยหลักธรรม มีความกตัญญู และรู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นอกจากนี้  ยังจะจัดให้มีพิธีปลงผมบวชนาคให้กับเยาวชนก่อนการเดินทางไปประเทศอินเดีย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเพื่ออนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้

ประธานมูลนิธิโพธิปัญญา กล่าวอีกว่า เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวประสพผลสำเร็จไปตามเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ต่อเยาวชนไทยในครั้งนี้  จึงขอเชิญชวนผู้มีกุศลจิตแห่งศรัทธา สามารถมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน รุ่นที่ 5 โดยเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร รูปละ 55,000 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 136-262297-6 ชื่อบัญชี “โครงการปลูกต้นกล้า โพธิปัญญาสู่แดนพุทธองค์”