“Fi Asia 2023” มุ่งเป้า! เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวัตถุดิบและเครื่องดื่มท้องถิ่นสู่เวทีโลก  ตอกย้ำเบอร์ 1 แพลตฟอร์มแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชีย พร้อมเปิดให้เข้าชมงานได้ฟรี 20 – 22 กันยายนนี้ฯ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์     

1

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดงาน “Fi Asia 2023” (Food Ingredients Asia 2023:          ฟู้ด อินกรีเดียนท์ส เอเชีย 2023) งานแสดงสินค้าที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่มแห่งเอเชีย ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 แห่งเอเชียที่กลุ่มผู้ประกอบการต้องมาเพื่ออัพเดตเทรนด์แห่งอาหารโลก พร้อมมุ่งเป้าในเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าผู้ประกอบการวัตถุดิบและเครื่องดื่มท้องถิ่นสู่เวทีระดับโลก คาดมีผู้เข้าชมงานกว่า 21,000 ราย ตั้งเป้าเกิดการเทรดภายในงานกว่า 500 ล้านบาท โดยงานจัดระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566 เต็มพื้นที่ฮอลล์ 1 – 4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสามารถเข้าชมได้ฟรี!

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ (MICE) ในบทบาทของการเป็น Exhibition Organizer แล้ว ยังมีความตั้งใจที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญต่อการผลักดันวงการอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ Future Food หรืออาหารแห่งอนาคต ให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น และมุ่งมั่นกับการเป็นศูนย์กลางของอาหาร โภชนาการต่างๆ รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้เข้าถึงอย่างครบถ้วน ในงาน Fi Asia 2023 ในปีนี้ เรามีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ Fi Asia ให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมแสดงจุดยืนในการเป็น The Taste Maker ศูนย์รวมของวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลก เผยให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะเป็นฮับของการส่งออกวัตถุดิบอาหารในอนาคต

นางสาวรุ้งเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ภายในงาน Fi Asia 2023 เอง เรารวบรวม 13 ไฮไลต์ ไว้ในพื้นที่จัดแสดงทั้ง 4 ฮอลล์ อาทิ

·    พบกับผู้ประกอบการมากกว่า 1,000 บริษัท ที่ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่ม รวมไปถึงอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

·       Business Talk หรือการพบปะพูดคุยธุรกิจ กับผู้นำด้านส่วนผสมอาหารเครื่องดื่มจากนานาประเทศ

·    แหล่งรวมผู้บริหาร เจ้าของผลิตภัณฑ์ และผู้ซื้อกว่า 30,000 รายจากในประเทศ และกว่า 45 ประเทศทั่วโลก

·       สัมมนา กว่า 100 หัวข้อ ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารที่ตอบความต้องการของผู้บริโภค จากวิทยากรที่มีองค์ความรู้และมีบทบาทในด้านส่วนผสมอาหาร เครื่องดื่มจากทั้งไทยและต่างประเทศ

·       Beverage Ingredients Theatre อัพเดตอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไหนมาแรง สำหรับปี 2023 – 2024

·       กิจกรรมการทำ “ลูกชุบ” ส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่น และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทย

·       โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 5 (Start-up Innovation F&B Products Competition)  ฯลฯ

โดยในปีนี้ เราคาดการณ์ผู้เข้าร่วมชมภายในงานกว่า 21,000 คน ตลอด 3 วัน และตั้งเป้ามูลค่าที่จะเกิดการซื้อขายขึ้นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นฟันเฟืองในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการใช้จ่ายจากการเข้ามายังประเทศไทยจากต่างชาติกว่า 180 ล้านบาท นอกจากนั้นยังคาดหวังให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสู่ความยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อช่วยในกระบวนการผลิตผลล้นตลาด โดยเราหวังเป็นหนึ่งในผู้ที่จะช่วยจัดการด้านนวัตกรรมให้กับท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในอนาคต

พร้อมกันนี้ ภายในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ (ประเทศไทย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมภายในงานอีกด้วย

พบกับ “Fi Asia 2023” (Food Ingredients Asia 2023: ฟู้ด อินกรีเดียนท์ เอเชีย 2023) วันที่ 20 – 22 กันยายน 2566 เต็มพื้นที่ฮอลล์ 1 – 4 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมภายในงานฟรี ที่  https://fia.imasia-passport.com พบกับโซนที่น่าสนใจ อาทิ The Sensory Box, Start-up innovative F&B products competition, Innovation Zone, Innovation Tours, International Conferences, Technical Semina ฯลฯ