คุณธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ รับ 2 รางวัลใหญ่ CEO Women Awards 2023 และ SME THAILAND AWARDS 2023

3

สภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จิตอารีมาดามอุปถัมภ์, เครื่อข่ายองค์กรสตรีไทย และ สหการอุตสาหกรรมไทย จัดงานประกาศเกียรติคุณ ธุรกิจแห่งความเป็นเลิศ ให้กับนักธุรกิจ นักบริหาร ที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้คุณภาพ และมาตราฐาน ที่เป็น ที่ยอมรับในระดับสากล กับรางวัลคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 SME THAILAND AWARDS 2023 และ รางวัลเชิดชูเกียรติ นักบริหาร-นักธุรกิจหญิงเก่งแห่งอาเซียน CEO Women Awards 2023 ที่มีผลงานโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน ให้แก่หญิงเก่งที่มีศักยภาพ และความสามารถ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบตัวอย่างผู้หญิงเด่น ที่ดีแห่งอาเซียน 2566 ให้กับคนรุ่นต่อไปนำไปปฏิบัติตาม ไปเมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ผ่านมา

และผู้บริหาร นักธุรกิจ ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เข้ารับ 2 รางวัลดังกล่าว คือ CEO สาวมากความสามารถ คุณธารทิพย์ บัวสวัสดิ์ จาก บริษัท เฮลตี้ฟรุท เทรดดิ้ง จำกัด นั่นเอง