ตัวอย่างภาพยนตร์ “แสงกระสือ 2”

16

30 ปีหลังจากเหตุการณ์กระสือโคกอีนวล ความรักต่างสายพันธ์ระหว่างมนุษย์และกระสือกำลังจะเริ่มต้นอีกครั้ง ความประหลาดไม่อาจบดบังแสงสว่างจากหัวใจ และความประหลาด จะไม่อาจแยกจากเขาและเธอ แม้ร่างกายจะเปลี่ยนไป แต่สายสัมพันธ์จะไม่เปลี่ยนแปลง  แสงกระสือ 2 เข้าฉาย 30 มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ