การตลาดวันละตอน จับมือ ICEHR TU เปิดหลักสูตร MDA : Marketing Data Analytics

16
คุณหนุ่ย ณัฐพล ม่วงทำ

ปัจจุบัน Data มีอิทธิพลอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จ เพราะ Data ทำให้เราเข้าใจสภาพของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสินค้า เเละบริการได้ตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ Data Marketing หรือ Data-Driven Marketing เป็นอีกเทรนด์มาเเรงที่น่าจับตามอง

การตลาดวันละตอน เพจด้านการตลาดชื่อดัง ได้จับมือร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร MDA : Marketing Data Analytics เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ Data ในการทำงาน ผ่านข้อมูล Analytics สามารถวางแผนการตลาดจากการใช้ Data-Driven Marketing ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณหนุ่ย ณัฐพล ม่วงทำ ที่ปรึกษาด้านการตลาดและ Data-Driven Marketing เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน กล่าวว่า “หลักสูตร MDA Marketing Data Analytics หลักสูตรดาต้าเพื่อนักการตลาด ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ หรือองค์กรที่อยากเริ่มต้นใช้ Data-Driven Marketing ในปีนี้ เป็นหลักสูตรที่ การตลาดวันละตอน ทำร่วมกับสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กลั่นมาจากการเป็น Data-Driven Marketing Advisor ให้กับบริษัทต่างๆ มาจนพบว่าบริษัทไหนหรือองค์กรใดที่อยากเริ่มต้นใช้ Data อย่างจริงจัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทักษะของหลักสูตรนี้”

MDA : Marketing Data Analytics เป็นหลักสูตรที่รวบรวมทักษะจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นใช้ Data-Driven Marketing เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักการตลาด หรือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องดาต้ามาก่อน โดยเป็นการเรียนแบบเน้นลงมือทำผ่านดาต้าจริงที่มีเตรียมมาให้ในคลาสด้วย พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้นำความรู้ทั้งหมดที่เรียนในคลาสมาประกอบเป็นแผนการตลาดที่ใช้ Data-Driven Marketing