คุณกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กองประกวดฯ MUT

1

คุณกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กองประกวดฯ ได้กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมของกองประกวดฯ และทีมงาน ได้ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน พร้อมผลักดันให้เกิดเวทีประกวดที่ทรงคุณค่าแห่งตำนาน เพื่อร่วมกันเฟ้นหาสาวงามเพชรเม็ดงามที่พร้อมเจียระไนให้เปล่งแสง เจิดจรัสบนเวทีแห่งจักรวาล และในฐานะแม่ทัพหลวงทีมหัวเมืองเหนือ อีกทั้งเป็นคนเชียงใหม่ พร้อมที่ร่วมสนับสนุนการจัดประกวดในครั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวก้าวสู่สากล