NIA ประกาศสุดยอดสตาร์ทอัพภาคกลาง-ตะวันออก พร้อมชวนลุ้นแชมป์สตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกระดับประเทศ

4

ในการแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 กรกฎาคมนี้

18 มิถุนายน 2566 – กรุงเทพฯ / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศ STARTUP THAILAND LEAGUE ปีที่ 7 เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับมหาวิทยาลัยทั่วไทย ปีนี้เปิดรอบคัดเลือกใน 4 ภูมิภาค ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครราชสีมา ภาคใต้ที่สงขลา และภาคกลาง-ตะวันออกที่กรุงเทพฯ พร้อมประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกภูมิภาคสุดท้าย : ภาคกลาง-ตะวันออก โดยมี ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ และคุณณาตยา มณฑิราช รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up ธนาคารออมสิน เป็นผู้มอบเงินรางวัล พร้อมชวนร่วมลุ้นและเชียร์แชมป์จากทุกภูมิภาค ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นสุดยอดแห่งปีในการแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 ระดับประเทศ ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า เราอยู่ในยุคที่คลื่นเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งในชีวิตประจำวันและการทำธุรกิจ ธุรกิจก็ต้องปรับทั้งกระบวนการคิดและวิธีการในการบริหารจัดการใหม่เพื่อให้ทันและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและรวดเร็วของลูกค้า เมื่อธุรกิจเปลี่ยนแนวทาง ผู้บริหารเปลี่ยนแนวคิด นิสิตนักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่วัยทำงานก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันโลก ด้วยเหตุนี้ การบ่มเพาะเยาวชนให้มีแนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ จึงมีความสำคัญ และทำให้ NIA ได้จัดทำโครงการ สตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก (STARTUP THAILAND LEAGUE) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ และมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยปรับตัวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)

แนวคิดของเรา คืออยากมีเวทีให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีไอเดีย มีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีพื้นที่ในการปล่อยของ สามารถต่อยอดแนวความคิด พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคม และพัฒนาตนเองสู่การเป็นสตาร์ทอัพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้ประเทศที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการได้

โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE เป็นการพัฒนา บ่มเพาะ การประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษา โดย NIA ได้จัดกิจกรรมนี้มาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการนี้มากกว่า 70,000 คน เกิดไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพมากกว่า 3,400 ไอเดีย และมีหลายทีมได้พัฒนาต่อยอดแผนธุรกิจ จนกลายเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพและเติบโตได้จริง ทำให้เห็นว่าภารกิจของ NIA ได้บรรลุผลอย่างน่าพอใจ

ดร.กริชผกา กล่าวต่อว่า ในปีนี้มีนักศึกษามากกว่า 250 ทีม จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 48 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน และในปีนี้ น้องๆ ให้ความสนใจในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในเกือบทุกสาขาเทคโนโลยี โดยมีลำดับความนิยมเริ่มจากสาขาเกษตรและอาหาร (AgriTech/ Food Startup) คิดเป็น 27%, สาขาไลฟ์สไตล์ 19%, สาขาการแพทย์และสาธารณสุข (MedTech/ Health Tech) 17%, สาขาอุตสาหกรรม (Industrial Tech) 11%, สาขา E-Commerce 8%, สาขาการเงินและการธนาคาร (FinTech) 7%, สาขาภาครัฐและการศึกษา (GovTech / EdTech) 6%, สาขาการท่องเที่ยว (TravelTech) 3% และสาขาดนตรี ศิลปะและนันทนาการ (MAR Tech) และ อสังหาริมทรัพย์ (Property Tech) 2%” ตามลำดับ โดยในวันนี้เป็นการแข่ง STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 รอบภูมิภาคสนามสุดท้าย จัดที่กรุงเทพฯ มี 134 ทีมจาก 25 มหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน

สิ่งที่สำคัญที่เห็นคือ น้องๆกำลังมุ่งสู่เทรนด์โลกที่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศด้านเกษตรอย่างมากเพราะตอบโจทย์ด้านความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร และสนับสนุนเกษตรกรที่เป็นประชากรส่วนใหญ่เกือบหนึ่งในสามของประเทศ ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเร่งผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างสตาร์ทอัพเกษตรใหม่ๆ นับเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้น้องๆ ได้เติบโตต่อไป ผ่านกลไกการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระบบนิเวศที่จะทำให้เกิดการขยายการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

และทาง NIA เชื่อมั่นว่าการผลักดันให้เกิด STARTUP หน้าใหม่ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโต และมีส่วนสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป พร้อมเชิญชวนให้ร่วมลุ้นและเชียร์ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2023 ระดับประเทศ และชมผลงานต้นแบบ (Prototype) ของนักศึกษาทั่วประเทศ ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้

ผลการแข่งขัน STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 รอบภูมิภาค: ภาคกลาง-ตะวันออก

จากการเฟ้นหาสุดยอด STARTUP หน้าใหม่ นำเสนอแผนงานธุรกิจในรอบสุดท้ายของภาคกลาง-ตะวันออก ทีมชนะเลิศรางวัลได้รับประกาศเกียรติคุณจาก NIA และเงินรางวัลสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ได้แก่

• ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SPARKER จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม ควายงาน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม FXAM จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• รางวัลพิเศษ ขวัญใจกรรมการ ทีมที่ 1 ได้แก่ Mission to Mars จากมหาวิทยาลัยมหิดล

• รางวัลพิเศษ ขวัญใจกรรมการ ทีมที่ 2 ได้แก่ ผู้ถือศีล จาก มหาวิทยาลัยสยาม

ทั้ง 5 ทีมจะเป็นตัวแทนสตาร์ทอัพภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมชิงแชมป์สุดยอด STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 ระดับประเทศ ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้

สำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้ง 14 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค จะร่วมเข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศ เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ STARTUP THAILAND LEAGUE 2023 จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมลุ้น และเชียร์น้องๆ ไปด้วยกัน นอกจากนี้ NIA ยังได้คัดเลือก 100 ทีมจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงในงาน Demo Day 2023 ในวันที่ 25 กรกฎาคม ที่จะถึงด้วย โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ 100 ทีม ๆ ละ 25,000 บาท รวมเงินสนับสนุน 2,500,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Prototype) ต่อไป” หากนักลงทุนและผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าชมผลงานน้องๆ และหากผลงานเป็นถูกใจหรือสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจได้ ก็สามารถติดต่อน้องๆ เพื่อร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพได้ด้วย