Bangkok Brand 2023 จัดกิจกรรมนัดหมายผู้ประกอบการทั่วกรุงเทพมหานคร เตรียมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งเฟซบุ๊คแฟนเพจ Bangkok Brand

5

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมนัดหมายผู้ประกอบการผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งเฟซบุ๊คแฟนเพจ Bangkok Brand ในระบบ Event Online เพื่อเตรียมการเข้าสู่งานคัดสรรผลิตภัณฑ์ทั่วกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนักวิชาการตัวแทนคณะกรรมการกำหนดกรอบแนวทางฯ ร่วมชี้แจงเกณฑ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 ดร.ออมสิริ ปานดำรง นักวิชาการด้านของใช้ ของที่ระลึกและของตกแต่ง เป็นตัวแทนคณะกรรมการกำหนดกรอบแนวทางฯ ร่วมชี้แจงเกณฑ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
-ประเภทอาหาร
-ประเภทเครื่องดื่ม
-ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
– ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก
– ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
ซึ่งการคัดสรรครั้งนี้เป็นการพัฒนาสินค้าและส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มิติเศรษฐกิจดี ช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าในกรุงเทพมหานครให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
นายแสนยากร อุ่นมีศรี กล่าวว่าสำหรับกรอบแนวทางและพิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2023 เนื่องด้วยเป็นปีที่ผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) หรือยุค Next Normal จึงมีเกณฑ์การพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนการพิจารณาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
1.นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีความก้าวหน้า
2.ผลิตภัณฑ์ควรมีมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน
3.ผลิตภัณฑ์มีการใช้วัสดุที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
รวมถึงมีการพิจารณาการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์มีหน้าร้านออนไลน์และมีระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างโอกาสในระดับสากดล
2. ผลิตภัณฑ์มีช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อบุคคลภายนอก
ทั้งนี้มีความมุ่งหวังคัดเลือกผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand 2023 จากผู้ประกอบการที่สมัครในกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการการันตีผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์ Bangkok Brand เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการระดับ Premium Platinum Gold Silver Bronze โดยยังคงมีการรับสมัครอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยสรุปรวมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรรับรองจากกรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดจัดงานโชว์เคสผลิตภัณฑ์ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2023 โดยนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรการันตี ด้วยสัญลักษณ์ Bangkok Brand เพื่อสร้างมาตรฐานที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา สอบถามรายละเอียดการคัดสรรได้ที่เบอร์ Call center 084-0466-589, 083-7733-895, 097-1197-758 Facebook : Bangkokbrand และ IG : Bangkokbrand
ในส่วนของรายนามผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เทวดาใจดี ประกอบด้วย -นายวรวิทย์ เกิดสกุล ผู้ก่อตั้งตราเทวดาใจดี -นางขวัญวรัชญ์ ชยาธรธนวัฒน์ การตลาดและร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์-นายพิสิษฐ์ชัย ชยาธรธนวัฒน์ สร้างสรรสื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์
…………………………………………………………………