คุณธัญชนก ผลดี ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS789 คว้ารางวัล พระพิฆเนศทองคำ สาขาบุคคลต้นแบบ ประจำปี 2566

5

ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน โดย หม่อมสุพรรณณี ชุมพล ณ อยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลในพิธี งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์กรต้นแบบแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

โดย คุณธัญชนก ผลดี ผู้บริหารสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS789 สถานบันฝึกอบรม ที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง 19 ปี ได้เข้ารับรางวัล พระพิฆเนศทองคำ สาขาบุคคลต้นแบบ ประจำปี 2566 “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติ คนไทยต้นแบบตัวอย่างดีเด่น” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และจิตอาสาดีเด่น เพื่อพัฒนาองค์กรและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมสืบต่อไป

สำหรับช่องทางการติดต่อ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 09978994264